#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# กรุงเทพฯ – กรมอุทยานแห่งชาติฯ แบ่งเบาภาระผ่าน “ตู้ อส. ปันสุข” บรรเทาทุกข์โควิด-19 ประชาชนให้ความสนใจ ย้ำต้องใส่หน้ากากอนามัยเมื่อมาวางหรือหยิบสิ่งของ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

กรุงเทพฯ – กรมอุทยานแห่งชาติฯ แบ่งเบาภาระผ่าน “ตู้ อส. ปันสุข” บรรเทาทุกข์โควิด-19 ประชาชนให้ความสนใจ ย้ำต้องใส่หน้ากากอนามัยเมื่อมาวางหรือหยิบสิ่งของ

19 พ.ค. 63 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ภายในประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง ส่งผลต่อความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนจำนวนไม่น้อย บางส่วนขาดรายได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เข้าใจและรับทราบปัญหาดังกล่าว จึงต้องการมีส่วนร่วมและเป็นกำลังใจให้กับประชาชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ได้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) จึงได้จัดทำ “ตู้ อส. ปันสุข” ขึ้น เพื่อร่วมกันแบ่งปันความสุขแก่พี่น้องประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของอส. ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยติดตั้ง “ตู้ อส. ปันสุข” ภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บริเวนด้านหน้าร้านค้าสวัสดิการฯ (หน้าห้องอาหารวนาลี) เขตบางเขน กทม.

ทั้งนี้ ภายในตู้จะมีสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ มีผู้นำมาบริจาคจากจากหลายภาคส่วน ทั้งข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯ ประชาชนจิตอาสาได้นำมาใส่ไว้ในตู้ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการแบ่งปันอาหารหรือสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน มาร่วมเติมของใน ตู้ “อส. ปันสุข” ได้ตลอดส่วนบรรยากาศการวางและหยิบสิ่งของจาก “ตู้ อส. ปันสุข” ใน

วันนี้ (19 พ.ค.) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ซึ่งเป็นวันแรก มีประชาชนและเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้ความสนใจมาวางของและหยิบของจากตู้พอสมควร โดยมีเจ้าหน้าที่อส.คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อย มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มาหยิบของต้องเว้นระยะห่างทางสังคมภายในแถวเพื่อลดการแออัด และต้องใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีสมุดให้เขียนคำขอบคุณแสดงความรู้สึกหลังจากวางหรือหยิบสิ่งของในตู้ ซึ่งการตั้ง “ตู้ อส.ปันสุข” มีฝ่ายสวัสดิการฯ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นผู้ดูแลและประสานงานด้านต่างๆ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts