#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” ประจวบฯ – ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และแนวทางปฏิบัติกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

ประจวบฯ – ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และแนวทางปฏิบัติกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
-ภาคเช้า ได้เข้าร่วมประชุมพัฒนาป่าสน บ้านเหมืองแร่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมอำเภอทับสะแก พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจและวางแผนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ป่าสน หมู่ 10 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก ซึ่งเป็นพื้นที่ฟื้นฟูหลังทำเหมืองแร่ดีบุกในอดีต เนื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าไปเที่ยวชมจำนวนมาก
-ภาคบ่าย ได้ลงพื้นที่ตามแผนการดำเนินโครงการ ทสจ.ประจวบคีรีขันธ์เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อบูรณาการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และแนวทางปฏิบัติกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของหน่วยงาน ทส. ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 จากแผน 9 วัน ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง และด่านป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts