#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# DSI ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายคดี Arbitrage เข้าให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

DSI ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายคดี Arbitrage เข้าให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
.
👉👉 สืบเนื่องจากกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่างการสอบสวนคดีพิเศษที่ 23/2563 กรณีมีผู้ร้องขอให้สืบสวนสอบสวน เนื่องจากได้รับความเสียหายจากการร่วมลงทุนธุรกิจสปอร์ตอาร์บิตทราจ (Sport Arbitrage) อันอาจเป็นความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน

💢💢 เนื่องจากคดีดังกล่าวมีผู้เสียหายประสงค์จะเข้ามาให้การต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจำนวนมาก กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายที่ประสงค์จะเข้าให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการลงทะเบียนรายละเอียดความเสียหายผ่าน QR Code ระบุวัน – เวลานัดหมาย และเดินทางมาให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามวันเวลาดังกล่าว
.
📌📌 ณ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

☎️☎️ โทร. 0 3535 5464 หรือ กองธุรกิจการเงินนอกระบบ
ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
(อาคารบี) ฝั่งทิศตะวันตก ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทร.0 2142 2831
.
💥💥 ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2563
(เว้นวันหยุดราชการ)
.
พร้อมเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
✅ สำเนาบัตรประชาชน และบัตรประชาชนตัวจริง
✅ เอกสารหลักฐานการชักชวนให้ลงทุน
✅ เอกสารการรับเงิน – โอนเงิน Statement หรือสลิปต่างๆ ที่แสดงถึงการลงทุนและความเสียหาย
✅ บัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องที่มีความเคลื่อนไหว
.
🙅‍♀️🙅‍♂️ทั้งนี้ หากไม่มาให้ถ้อยคำภายในวัน – เวลาที่กำหนด ถือว่าท่านไม่ประสงค์จะร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด
อนึ่ง ผู้เสียหายที่ประสงค์จะเข้าให้ถ้อยคำ

👉👉 สามารถลงทะเบียนนัดหมายเข้าให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ผ่าน QR Code หรือลิ้งก์ http://register.dsi.go.th/23-2563/ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารความคืบหน้าของคดี ผ่านทางเว็บไซต์
กรมสอบสวนคดีพิเศษข้างต้น หรือทาง Facebook DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.facebook.com/DSI2002/ เท่านั้น

☎️☎️ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น หรือ สายด่วน DSI Call Center โทร.1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ) *******************************************

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts