#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมสรุปผลการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ที่ผ่านมา และมีมติกำหนดวันจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ปี 2565” ระหว่าง 9-18 ธันวาคม ศกนี้

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์
อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมสรุปผลการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ที่ผ่านมา และมีมติกำหนดวันจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ปี 2565” ระหว่าง 9-18 ธันวาคม ศกนี้
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ.2565
โดยมี นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์พระนครศรีอยุธยา สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ การประเมินผลความพึงพอใจ และแนวทางการแก้ไขในการจัดงาน เพื่อเป็นแนวทางพิจารณาในการจัดงานในครั้งต่อไป พร้อมเห็นชอบกำหนดการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9 -18 ธันวาคม ศกนี้
เดชา   อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” รายงานจากอยุธยา
พื้นที่ประชาสัมพันธ์

Related posts