#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ สภท. เปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ “สภท. โบว์ลิ่งคัพ 2566”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

สภท. เปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ “สภท. โบว์ลิ่งคัพ 2566”

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 นายยุทธนา หยิมการุณ ประธานชมรมสายสัมพันธ์ “กรมศุลกากร” อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ “สภท. โบว์ลิ่งคัพ 2566” โดยมีนายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สภท. 58 ปี) กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการฯ สภท., นางวันทนา วิริยะกุล อุปนายกภาคใต้ สภท., นายสิริชัย วัชรีนันท์ อุปนายกภาคตะวันออก สภท., น.ส.สุพัตรา สมถวานิช รองเลขาธิการ สภท., นายธวัชชัย เฟื่องอนันต์ บรรณารักษ์ สภท. และผู้ให้การสนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขัน ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมกา บางนา ชั้น 2

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ทางสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย มีจุดประสงค์เพื่อหารายได้จัดเป็นสวัสดิการสมาชิกสมาคมฯ มอบเป็นทุนการศึกษา บุตร-ธิดา สมาชิก พร้อมมอบทุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เนื่องในวันนักข่าว (5 มีนาคม) ตลอดจนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ของสมาคมฯ ซึ่งผลการแข่งขันมีผู้ชนะเลิศประเภทต่างๆ ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศประเภททีม ถ้วยรางวัลเกียรติยศ โดย นายยุทธนา หยิมการุณ ประธานชมรมสายสัมพันธ์ “กรมศุลกากร” ได้แก่ทีม “ออริจิน” ทำคะแนนรวมได้ 2,179 คะแนน (นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมฯ เป็นผู้มอบ)

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม ถ้วยรางวัลเกียรติยศ โดย นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้แก่ทีม “จิตรเมืองนนท์ 4” ทำคะแนนได้ 2,115 คะแนน (นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมฯ เป็นผู้มอบ)

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม ถ้วยรางวัลเกียรติยศ โดย นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้แก่ทีม “จิตรเมืองนนท์ 7” ทำคะแนนได้ 2,108 คะแนน (นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมฯ เป็นผู้มอบ)

4. รางวัลชนะเลิศ “3 เกมส์สูงสุด ชาย” ถ้วยรางวัลเกียรติยศโดย นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาการสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้แก่ คุณ “BW” เป็นผู้เข้าแข่งขัน รอบที่ 1 จากทีม “ชัยโรจน์ แหลมฉบัง 2” ทำคะแนนได้ 771 คะแนน (นางวันทนา วิริยะกุล อุปนายกภาคใต้ สภท. เป็นผู้มอบ)

5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “3 เกมส์สูงสุด ชาย” ถ้วยรางวัลเกียรติยศ โดย นายสมจิตร แว่นแก้ว ประธานค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ ได้แก่ คุณ “TU” เป็นผู้เข้าแข่งขัน รอบที่ 2 จากทีม “จิตรเมืองนนท์ 7” ทำคะแนนได้ 739 คะแนน (นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้มอบ)

6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “3 เกมส์สูงสุด ชาย” ถ้วยรางวัลเกียรติยศ โดย นายสมจิตร แว่นแก้ว ประธานค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ ได้แก่ คุณ “WIN” เป็นผู้เข้าแข่งขัน รอบที่ 1 จากทีม “จิตรเมืองนนท์ 2” ทำคะแนนได้ 719 คะแนน (นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้มอบ)

7. รางวัลชนะเลิศ “3 เกมส์สูงสุด หญิง” ถ้วยรางวัลเกียรติยศโดย นายธนากร มั่นกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ม้าแพงริชส์เวิร์คพลัส จำกัด” ได้แก่ คุณ “DA” เป็นผู้เข้าแข่งขัน รอบที่ 2 จากทีม “จิตรเมืองนนท์ 5” ทำคะแนนได้ 737 คะแนน (นายสิริชัย วัชรีนันท์ อุปนายกภาคตะวันออก สภท. เป็นผู้มอบ)

8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “3 เกมส์สูงสุด หญิง” ถ้วยรางวัลเกียรติยศโดย ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม. (ภาคประชาชน) และ M.D. L.S. Jewerly Group ได้แก่ คุณ “UMA” เป็นผู้เข้าแข่งขัน รอบที่ 1 จากทีม “ชมรมเพื่อน 2013” ทำคะแนนได้ 713 คะแนน (นายธีรยุทธ ผู้พัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นผู้มอบ)

9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “3 เกมส์สูงสุด หญิง” ถ้วยรางวัลเกียรติยศโดย ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม. (ภาคประชาชน) และ M.D. L.S. Jewerly Group ได้แก่ คุณ “GAY” เป็นผู้เข้าแข่งขัน รอบที่ 2 จากทีม “พะเนียง 167” ทำคะแนนได้ 660 คะแนน (นายธีรยุทธ ผู้พัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นผู้มอบ)

10. รางวัลประเภทบุคคล เกมส์เดี่ยวสูงสุดชาย ถ้วยรางวัลเกียรติยศโดย มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ได้แก่ คุณ “TIK” เป็นผู้เข้าแข่งขันรอบที่ 1 จากทีม “ธวัช” ทำคะแนนได้ 279 คะแนน (นายประภาส เฉลยมรรค ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย สภท. เป็นผู้มอบ)

11. รางวัลประเภทบุคคล เกมส์เดี่ยวสูงสุดหญิง ถ้วยรางวัลเกียรติยศโดย สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100) ได้แก่ คุณ “PUMY” เป็นผู้เข้าแข่งขันรอบที่ 2 จากทีม “TRD-ZAA” ทำคะแนนได้ 268 คะแนน (นายธวัชชัย เฟื่องอนันต์ กรรมการ สภท. เป็นผู้มอบ)

“สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยสมาคมฯ จะนำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ทุกทีม ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ อีกครั้งมา ณ โอกาสนี้”

———-

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เดชา  อุ่นขาว  บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts