#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ปทุมธานี – สมาชิกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด เทคะแนนให้ “ปรีดา มากมูลผล” นั่งนายกฯ อีกสมัย แบบไร้คู่แข่ง

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

ปทุมธานี – สมาชิกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด เทคะแนนให้ “ปรีดา มากมูลผล” นั่งนายกฯ อีกสมัย แบบไร้คู่แข่ง

 

วันนี้ (6 มิ.ย.67) ที่ร้านสมหวังไก่ย่าง รังสิต-ปทุมธานี สมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด ได้จัดการประชุมใหญ่ เลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ และกรรมการชุดใหม่ โดยทางสมาคมฯ ได้มีการประกาศรับผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฯคนใหม่ ตามระเบียบ แต่เนื่องด้วยไม่มีผู้สมัครชิงตำแหน่ง โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายปรีดา มากมูลผล เป็นนายกสมาคมฯต่อไปอีก 1 สมัย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอุทัย ทัพอาสา กรรมาธิการ…. และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด และ ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ร่วมรับฟังในที่อีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ เจ้าของวิน และสมาชิกรถตู้สาธารณะทุกหมวดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม หลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งนายกฯและกรรมการแล้ว มีการประชุมและปรึกษาหารือร่วมกัน ในข้อปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับรถตู้สาธารณะทุกหมวดทั่วประเทศ และแนวทางนโยบายในการทำงานต่าง ๆ ร่วมกัน ด้วยผลงานที่ผ่านมา และการวางแผนการทำงานงานต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

โดยนายปรีดา มากมูลผล นายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด กล่าวภายหลังการประชุมว่า ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ผมได้ทำหน้าที่นายกสมาคมฯต่อ ซึ่งขอบอกตรง ๆ ว่า อยากพัก อยากไปอยู่กับลูกๆ หลานๆ ที่เมืองนอก ทางลูกๆอยากให้ไปอยู่ด้วยตั้งนานแล้ว แต่ไม่ได้ทิ้งไปไหนก็ช่วยอยู่ข้างหลัง จึงอยากให้ท่านอื่นมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนสมาคมฯ และเป็นพลังให้กับสมาชิก เพราะตอนนี้สมาชิกและผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะแบกรับภาระความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ที่ผ่านๆมายังไม่ฟื้นตัวจากสภาวะขาดทุนสะสม

นายปรีดา กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องเปลี่ยนรถตู้เป็นรถมินิบัสที่สมาชิกมีความกังกลตอนนี้ จึงขอวิงวอนความเมตตาจากรัฐบาล นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน และ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ คือไม่ต้องเปลี่ยนรถตู้เป็นรถมินิบัสทั้งหมด แต่เปลี่ยนเป็นภาคสมัครใจ หรือเปิดโอกาสให้เลือกว่าจะเปลี่ยนหรือไม่ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาไม่มีรถให้บริการประชาชน เพราะผู้ประกอบการไม่มีกำลังซื้อรถมินิบัสมาให้บริการ เนื่องมีราคาสูงกว่ารถตู้ 1 เท่าตัวจากรถตู้ 1 ล้านบาทเศษเป็น 2 ล้านบาทเศษ ซึ่งภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ผู้ประกอบการไม่มีกำลังซื้อรถมินิบัส และหากมีต้นทุนรถเพิ่ม ก็จะกระทบกับการบริการประชาชนทั้งราคาค่าโดยสารที่แพงขึ้น และรถที่ไม่เพียงพอ
และขอความอนุเคราะห์ โปรดพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ อีกครั้งหนึ่ง

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts