ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์//เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์//จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สานต่อกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์//เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์//จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สานต่อกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ

วันนี้(7 มี.ค.62)ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และ สปสช.

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า การบูรณาการช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ ทางจังหวัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ภายใต้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดฯ โดยเข้าไปดูแลซ่อมบ้าน ซ่อมคน ครอบคลุมไปถึงผู้เดือดร้อนยากไร้ ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องฟื้นฟู โดยเฉพาะในปี 2560 สามารถซ่อมบ้านซ่อมคนไปแล้ว 83 หลัง

ด้านนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2556 รวมระยะเวลา ๖ ปี


เพื่อให้คนพิการ และผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสม ที่ผ่านมากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดฯ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในทุกด้าน เช่น ธนาคารเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ การปรับสภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ รวมถึงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน นอกจากนี้ ยังบูรณาการกับผู้พิการในการจ้างงาน และพัฒนาอาชีพอีกด้วย

ขอบคุณภาพและข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์/บรรณาธิการข่าว เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์/

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts