ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ถนนพหลโยธิน กม.ที่ ๕๘

โดยมีนายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอวังน้อย นายกสมศรี พันธ์เจริญวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา


นายกจินตนา ทับทิมทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร พร้อมด้วยนายอิทธิกร ทับทิมทอง กำนัน ตำบลลำไทร
และนายทรงศักดิ์ ฤกษ์เกษม ปลัดอบต.ลำไทรหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจและฝ่ายปกครองจากอำเภอวังน้อย ให้การต้อนรับ

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์/บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts