ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##เทศบาลเมืองลำตาเสา อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ วันแรกที่วัดตาดง

ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##เทศบาลเมืองลำตาเสา อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ วันแรกที่วัดตาดง

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562​ ที่วัดราษฏรบรรจง(วัดตาดง) นางสมศรี พันธ์เจริญวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา สมาชิกเทศบาลเมืองลำตาเสา และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองลำตาเสา ได้ร่วมมาสรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองลำตาเสาพุ ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการจัดงาน เพื่อความเป็นศิริมงคลและถือว่าเป็นการสืบทอดประเพณีสงกรานต์มาจนถึงปัจจุบัน

โดยประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ มีการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ เลี้ยงอาหารฟรี และในงานวันนี้ได้มีคุณย่าทวดซึ่งมีอายุ 101 ปี ได้มาร่วมงานด้วย ของวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณและ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ทั้งต่อหน้าหรือลับหลัง อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดไป

เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็ไซต์/บรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts