#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#/ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/นายอำเภอบางปะอิน นำหัวหน้าส่วนราชการจัดกิจกรรมจิตอาสา kick off ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ “ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถนนสายเอเซีย

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#/ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์/นายอำเภอบางปะอิน นำหัวหน้าส่วนราชการจัดกิจกรรมจิตอาสา kick off ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ “ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถนนสายเอเซีย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน นำหัวหน้าส่วนราชการ ,ปลัดอำเภอ ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน และประชาชนจิตอาสาฯ
จัดกิจกรรมจิตอาสา kick off ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์

“ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถนนสายเอเซีย โดยร่วมกันเก็บขยะมูลฝอย ทำความสะอาด และตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนสายเอเชียในพื้นที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร

เดชา     อุ่นขาว    รายงาน

 

Related posts