##เดย์ไทม์นิวส์ออน์ไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์#จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่และบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก

เดย์ไทม์นิวส์ออน์ไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์#จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่และบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 14 พ.ย.2562 เวลา 09.00น. นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดงานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่และบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าว รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ร่วมทั้ง

นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน นพ.เลิศชัย จิตต์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะอิน นายอภิรักษ์ วัฒนวิกกิจ สาธารณสุขอำเภอบางปะอิน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางปะอิน นายกเทศมนตรี ตำบลบางปะอิน นายกเทศมนตรีตำบลปราสาททองข้าราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอบางปะอินให้การต้อนรับ มีประชาชน นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม รับบริการ กว่า 500 คน
พร้อมทั้งเยี่ยมชม จุดบริการทางการแพทย์
1.ตรวจสุขภาพจิต
2.บริการทันตกรรม
3รับบริจาคโลหิต
4.บริการแพทย์แผนไทย
5.บริการกายภาพบำบัด
6.บริการตรวจจอประสาทตา
7.ตรวจรักษาโรคทั่วไป
8.บริจาคอวัยวะ

เดชา   อุ่นขาว    รายงาน

Related posts