##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ชาวห้วยชุมพร ลูกเมืองชล ระดมทุนวิ่งเพื่อสุขภาพ ปรับปรุงลานกีฬาเพื่อสาธารณประโยชน์ของคนในชุมชน

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ชาวห้วยชุมพร ลูกเมืองชล ระดมทุนวิ่งเพื่อสุขภาพ ปรับปรุงลานกีฬาเพื่อสาธารณประโยชน์ของคนในชุมชน

วันที่ 14 ธันวาคม  ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยชุมพร ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี นายสมชาย จรรยา ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายโสภณ ศิริพรสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 และนายประพฤติ แซ่เจ็ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเคียววะ เซซาคูโช จำกัด ร่วมปล่อยขบวนวิ่งการกุศล ในรายการ SK Mini Marathon 2019 ซึ่งบริษัท สยามเคียววะ เซซาคูโช จำกัด เป็นโต้โผใหญ่ในการขับเคลื่อนจัดกิจกรรมให้กับชาวชุมชนบ้านห้วยชุมพร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนและเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้หันมาใส่ใจการออกกำลังกาย ห่างไกลโรคภัย พร้อมนำรายได้การจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้เพื่อสาธารณประโยชน์ นำไปบำรุงสนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยชุมพร ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

สำหรับการแข่งขันวิ่งมาราธอนการกุศล แบ่งประเภทรางวัล แยกออกเป็นประเภทชาย-หญิง 5 กิโลเมตร รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี รุ่นอายุ 36 ปีขึ้นไป ส่วนประเภทชาย-หญิง 10 กิโลเมตร รุ่นอายุ ไม่เกิน 35 ปี รุ่นอายุ 36 ปีขึ้นไป

นายสมชาย จรรยา ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กิจกรรมดีๆ โดยเฉพาะเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคภัย ทำให้สุขภาพแข็งแรง เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญ เพราะหากสุขภาพแข็งแรง ปลอดโรคแล้ว ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งยา จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านหันมาใส่ใจการออกกำลังกายให้มากขึ้น ทั้งนี้ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันทำให้กิจกรรมดีๆเกิดขึ้น แม้จะเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ แต่ชาวบ้านในตำบลคลองกิ่วและใกล้เคียงมาและทำด้วยใจ

ด้านนายโสภณ ศิริพรสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 เปิดเผยว่า สำหรับรายได้จากการจัดงานวิ่งการกุศล ที่ทางบริษัท สยามเคียววะ เซซาคูโช จำกัด จะมอบให้ เพื่อนำไปปรับปรุงสนามกีฬา ซึ่งเป็นลานกีฬาของชุมชนนั้น เมื่อรับมอบมาแล้วจะนำไปหารือกับผู้เกี่ยวข้องว่าจะดำเนินการในส่วนใดบ้าง เพื่อให้คนในชุมชนห้วยชุมพรและใกล้เคียงได้ใช้ลานกีฬาอย่างคุ้มค่า และเป็นสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริง

##เดชา    อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”   รายงาน

Related posts