##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เมืองกรุงเก่า กำหนดจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก มีนา 63 หลังเลื่อนการจัดงานหวังสร้างความยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีเวลาเตรียมการมากขึ้น

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เมืองกรุงเก่า กำหนดจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก มีนา 63 หลังเลื่อนการจัดงานหวังสร้างความยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีเวลาเตรียมการมากขึ้น

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2562 และได้มีประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เป็นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563 เพื่อให้การจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562 มีความยิ่งใหญ่ตระการตา สามารถสร้างแรงดึงดูดการท่องเที่ยวกับการเชิดชูความสำคัญของการเป็นเมืองมรดกโลกไม่ด้อยกว่าปีที่จัดมานั้น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีประกาศกำหนดวัน เวลา จัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2562 เป็นระหว่างวันศุกร์ ที่13 มีนาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ ที่22 มีนาคม 2563

ขอบคุณภาพข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts