#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “บริบทการทำงานของเราต่อเนื่องจากรัชกาลที่ 9 สู่รัชกาลที่ 10 และกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืน ไม่ใช่เรื่องง่าย  เพราะทุกวันที่ทอ น้ำตาร่วงทุกวัน”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “บริบทการทำงานของเราต่อเนื่องจากรัชกาลที่ 9 สู่รัชกาลที่ 10 และกว่าจ…

Read More