#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและการแก้ปัญหาสำคัญในพื้นที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหั…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ พิธีมอบเงินชดเชย สินไหมทดแทน กรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวนเงิน 5 ล้านบาท ให้แก่ ทายาทนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชพันธุ์ (แพทย์ผู้เสียสละ)

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ พิธีมอบเงินชดเชย สินไหมทดแทน กรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวนเงิน 5 ล้านบาท…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ชมความสำเร็จ! ‘บิ๊กหยิม’ นำสื่อชมการพัฒนาที่ราชพัสดุ จากขนส่งหมอชิตเป็นขนส่ง BTS

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ชมความสำเร็จ! ‘บิ๊กหยิม’ นำสื่อชมการพัฒนาที่ราชพัสดุ จาก…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลนฺ์ “เกษตรฯ.”เดินหน้าปฏิรูปภาคเกษตรครั้งใหญ่ จับมือ”สคช.ยกระดับเกษตรกรสู่มืออาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพเกษตรเตรียมลงนามความร่วมมือเดือนหน้า มอบAICขับเคลื่อนพร้อมกันทั่วประเทศ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลนฺ์ “เกษตรฯ.”เดินหน้าปฏิรูปภาคเกษตรครั้งใหญ่ จับมือ”สคช.ยกระดับเกษตรกรส…

Read More