#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อติดตามความพร้อมการจัดศูนย์พักฟื้นและโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วย COVID-19 พร้อมพิจารณาผ่อนคลายให้เปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับอนุญาต

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – พมจ.อยุธยา เดินหน้าให้ความช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ และผู้สูงอายุ ที่ประสบความเดือดร้อน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – พมจ.อยุธยา เดินหน้าให้ความช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมที่…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ นายอำเภอหัวหิน เยี่ยมจุดตรวจเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ”อำเภอหัวหิน”…

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ นายอำเภอหัวหิน เยี่ยมจุดตรวจเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่รั…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ศูนย์ข้อมูลโควิด – 19 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ระดมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 พื้นที่ตลาดเจ้าพรหม

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ศูนย์ข้อมูลโควิด – 19 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ระดมฉีดพ่นน้ำยา…

Read More