#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จัดงานวันพุทราประวัติศาสตร์ (JUJUBE FESTIVAL)” โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมหลักขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จัดงานวันพุทราประวัติศาสตร์ (JUJUBE FESTIVAL)” โครงกา…

Read More