#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบเงินเพื่อ เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ที่มีผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET )

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบเงิ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ บุญเลิศ พุทธเจริญ ไร่ชนิกา บึงสามพัน” และครอบครัว ร่วมแสดงความยินดีกับร.ต.ท.(หญิง)ธนัชชา เวสสะโกศล หลานรัก ที่ได้รับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จากรั้วจุฬาลงกรณ์ฯ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ บุญเลิศ พุทธเจริญ ไร่ชนิกา บึงสามพัน” และครอบครัว ร่วมแสดงความ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา -กรมชลประทาน เตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาใน 7 จังหวัด หลังปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้น

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา -กรมชลประทาน เตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาใน 7 จังหวัด หล…

Read More