#เดย์ไทม์นิวส์ออนไไลน์ อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และภาครัฐ ภาคเอกชน นำของขวัญร่วมจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” เด็กและเยาวชนหลั่งไหลร่วมงานอย่างคึกคั

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไไลน์ อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังห…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยธยา – “อยุธยาซิตี้พาร์ค สร้างรอยยิ้มความสนุก จัดงานวันเด็กทั้งศูนย์การค้าฯ”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยธยา – “อยุธยาซิตี้พาร์ค สร้างรอยยิ้มความสนุก จัดงานวันเด็กทั…

Read More

#เดย์ไทม์นิวสออนไลน์ นายสงกรานต์​ จิตสุทธิภากร​ เลขารัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงเยี่ยมพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูน

#เดย์ไทม์นิวสออนไลน์ นายสงกรานต์​ จิตสุทธิภากร​ เลขารัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ…

Read More