#เดย์ไทม์นิส์ออนไลน์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เตรียมส่งนักศึกษาเข้าศึกษาต่อที่…..มทร.สุวรรณภูมิ

#เดย์ไทม์นิส์ออนไลน์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เตรียมส่งนักศึกษาเข้าศึกษาต่อที่…..มทร.สุวร…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “อลงกรณ์”มั่นใจปี2566เปิดประตูอีสานขนส่งสินค้าเกษตรสู่ยุโรปและแปซิฟิกสำเร็จ หลัง”กรกอ.”เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมอีสานตอนบนรองรับการลงทุนเพิ่มรายได้เกษตรกร

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “อลงกรณ์”มั่นใจปี2566เปิดประตูอีสานขนส่งสินค้าเกษตรสู่ยุโรปและแปซิฟิ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา จัดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ครั้งที่ 6

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจ…

Read More