#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมซักซ้อมแนวทางดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมซักซ้อมแน…

Read More