#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – เทศบาลนครอยุธยา เปิดเวทีฟังความคิดเห็นชาวบ้านในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ย้ำทบทวนแบบก่อสร้าง กระทบวิถึชีวิตโดยตรง

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – เทศบาลนครอยุธยา เปิดเวทีฟังความคิดเห็นชาวบ้านในการก่อ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ขอเชิญเที่ยวงาน “Isan GI Market” ที่สุดแห่งสินค้า GI คุณภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จั…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา –  ผู้ว่าฯ อยุธยาร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจและที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 /2566

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา –  ผู้ว่าฯ อยุธยาร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามกา…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเชิญชวนทุกท่านที่รักในความเป็นธรรมชาติ ร่วมงาน “ตลาดนัดศึกษา Ep.2 : Green Market” เลือกซื้อสินค้าแนวรักษ์โลกกว่า 20 ร้านค้า

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเชิญชวนทุกท่านที่รักในค…

Read More