#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อพท.๔ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่งเสริมพันธกิจเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย ในห้วข้อ “สุดยอดผู้นำแห่งเมืองสร้างสรรค์สร้างทักษะและศิลปะการนำทีม”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อพท.๔ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่งเสริมพันธกิจเมืองสร้างสรรค์สุโข…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงานมหกรรม”Northern Best Buy : มหกรรมสินค้าดีผลิตภัณฑ์เด่นภาคเหนือ ๒๐๒๓”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงานมหกรรม”North…

Read More