#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “อพท. ผนึกกำลัง คณะทำงานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และชุมชนทุ่งหลวง สู่ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบ ห้องแห่งการเรียนรู้(Learning Studio)

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “อพท. ผนึกกำลัง คณะทำงานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และชุมชนทุ…

Read More