#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ภูเก็ต – นายกลงพื้นที่ตรวจราชการภาคใต้ พร้อมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน คทช. ตามนโยบายรัฐบาล

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ภูเก็ต – นายกลงพื้นที่ตรวจราชการภาคใต้ พร้อมเป็นสักขีพยานในพิธ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ครม.สัญจร จังหวัดภูเก็ต ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใประมงพื้นบ้านมอบหมายให้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ครม.สัญจร จังหวัดภูเก็ต ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษต…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อุดรธานี – ททท. เชิญคณะเอกอัครราชทูตสัมผัสอัตลักษณ์ไทย เส้นทางท่องเที่ยวศาสตร์พระราชาฯ  จังหวัดอุดรธานี

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อุดรธานี – ททท. เชิญคณะเอกอัครราชทูตสัมผัสอัตลักษณ์ไทย เส้นทาง…

Read More