#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมชง “ตำบลรางจรเข้ อ.เสนา” เป็นตำบลมั่นคง มั่งคั่ง   ยั่งยืน กับนายกฯ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมชง “ตำบลรางจรเข้ อ.เส…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กระทรวงเกษตรฯ วิเคราะห์ผลกระทบภาคเกษตรไทยหลัง โจ ไบเดน ชนะศึกชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐ “สศก. “เผยไทยได้โอกาส ขยายตลาดสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กระทรวงเกษตรฯ วิเคราะห์ผลกระทบภาคเกษตรไทยหลัง โจ ไบเดน ชนะศึกชิงเก้า…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ นายกองเอก ศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง/ผช หน ฝ่ายอำนวยการ บกอส เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมปลัดอำเภอ ผู้บังคับบัญชาสมาชิก อส หลักสูตร ผู้บังคับหมวดกองอาสารักษาดินแดน ผบ.มว.อส. รุ่นที่ 49

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ นายกองเอก ศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง/ผช หน ฝ่ายอำนวยกา…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – “อยุธยาซิตี้พาร์ค จัดพิธีอัญเชิญและสักการะ 3 องค์ศักดิ์สิทธิ์แดนใต้ เสริมสิริมงคล”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – “อยุธยาซิตี้พาร์ค จัดพิธีอัญเชิญและสักการะ 3 อง…

Read More