#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นชอบแผนการตรวจค้นหาคัดกรองโรคเชิงรุก ทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นชอบแผนก…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ส.ส. พรเทพวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ มาเป็นเกียรติพิธีมงคลสมรสระหว่าง น.ส.ณัฐธิดา อุ่นพงษ์ กับ นายเทพาย โชยะสิทธิ์

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ส.ส. พรเทพวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ มาเป็นเกียรติพิธีมงคลสมรสระหว่าง น.ส.ณั…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ฟรุ้ทบอร์ด(Fruit Board) เดินหน้าปฏิรูปการบริหารผลไม้ทั้งระบบจัดทำ6แผนกลยุทธ์ เห็นชอบแนวทางการพัฒนาผลไม้ปี2564-2566 พอใจผลดำเนินการผลไม้ฤดูกาลผลิตปีนี้แม้เผชิญผลกระทบโควิด

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ฟรุ้ทบอร์ด(Fruit Board) เดินหน้าปฏิรูปการบริหารผลไม้ทั้งระบบจัดทำ6แผ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ นนทบุรี – โก๊ะ ท่าทราย นายกสมาคมกู้ชีพบัวเพชร ร่วมกับองค์ยูไนเต็ดเวย์ บริษัท 3 เอ็ม แจกจ่ายถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ นนทบุรี – โก๊ะ ท่าทราย นายกสมาคมกู้ชีพบัวเพชร ร่วมกับองค์ยูไนเ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กรุงเทพฯ – กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสมาคมในสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกับองค์กรสื่อจีน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กรุงเทพฯ – กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสมาคมในสมาพันธ์นักหนังสือพ…

Read More