#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ รมว.ทส. ลงพื้นที่ จ.เชียงราย ติดตามการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า-หมอกควัน ย้ำเน้นสร้างความเข้าใจประชาชนต้องมีส่วนร่วม ตั้งเป้าลดปัญหาหมอกควันในปี 64

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ รมว.ทส. ลงพื้นที่ จ.เชียงราย ติดตามการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า-หมอกคว…

Read More