#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กระทรวงเกษตรฯครบรอบ129ปีจัดพิธี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง “เฉลิมชัย”ประกาศปฏิรูปภาคเกษตรชูเทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัยด้วย5ยุทธศาสตร์ ดันไทยสู่ครัวโลก

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ กระทรวงเกษตรฯครบรอบ129ปีจัดพิธี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง …

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ชลประทานอยุธยา เร่งเปิดทางน้ำ และกำจัดวัชพืช บรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องเกษตรกร

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ชลประทานอยุธยา เร่งเปิดทางน้ำ และกำจัดวัชพืช บรรเทาปั…

Read More