#เดย์ไทม์นิวส์ออน์ไลน์ พิจิตร – นิคมอุตสาหกรรมพิจิตรร่วมกับบริษัท ซุปเปอร์เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 6 จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่างพิจิตร มอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้าน 1,500 ครัวเรือน

#เดย์ไทม์นิวส์ออน์ไลน์ พิจิตร – นิคมอุตสาหกรรมพิจิตรร่วมกับบริษัท ซุปเปอร์เอิร์ธ เอน…

Read More