#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – สสจ.อยุธยา เผยไม่ใช่คาสเตอร์ใหม่ เป็นคนที่ติดเชื้อจากสถานบันเทิงใน กทม. แล้วกลับมาหาญาติในตลาดกลาง เฉพาะแค่ร้านเดียว ไม่ได้ระบาดออกมาทั้งตลาดดังที่เป็นข่าว ส่วนผู้ประกอบการ-พนักงาน ร้านอาหารในตลาดกลาง รอคิวตรวจเชิงรุก

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – สสจ.อยุธยา เผยไม่ใช่คาสเตอร์ใหม่ เป็นคนที่ติดเชื้อจาก…

Read More