#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงหยุดยาววันสงกรานต์ ประจำปี 2564

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศร…

Read More