#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ตระหนักถึงความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ ควบคุมดูแลมาตรฐานด้านความสะอาดกับมาตรการ 5 ใจห่วงใยสุขภาพ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุกตลอดเวลา ทำความสะอาดทุกจุดสัมผัส และพื้นที่ต่างๆ ภายในศูนย์การค้าฯ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ตระหนักถึงความปลอดภัยแก่ผ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “อลงกรณ์”เร่งพัฒนาเกลือทะเลทั้งระบบยกระดับมาตรฐานเกลือทะเลภายใต้”5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย” ผนึก”อพท.”เดินหน้าโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร”เกลือเม็ดสุดท้าย ทรายเม็ดแรก”เส้นทาง”คลองโคน-บ้านแหลม-ชะอำ”100 กิโลเมตร พร้อมจับมือ”พาณิชย์”ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการและแก้ปัญหาการตลาดเตรียมประกาศขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเกลือนอกเดือนหน้า

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “อลงกรณ์”เร่งพัฒนาเกลือทะเลทั้งระบบยกระดับมาตรฐานเกลือทะเลภายใต้”5ยุ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – นายอำเภอบางปะอิน/นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนันตำบลบางกระสั้น สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะอิน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง และนำสิ่งของอุปโภค-บริโภค

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – นายอำเภอบางปะอิน/นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วย…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์  อยุธยา – เกษตรและสหกรณ์อยุธยา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เดินหน้า 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – เกษตรและสหกรณ์อยุธยา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – เอไอเอส จัดเต็มเครือข่าย AIS 5G และ AIS WIFIใน รพ.สนามและศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด – 19 จ.พระนครศรีอยุธยาหลังจากติดตั้งระบบสื่อสารมาแล้วกว่า 31 โรงพยาบาลสนามในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – เอไอเอส จัดเต็มเครือข่าย AIS 5G และ AIS WIFIใน รพ.สนา…

Read More