#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – กอ.รมน.อยุธยา ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพให้กับคณะกรรมการอิสลาม จ.อยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – กอ.รมน.อยุธยา ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบถุง…

Read More