#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ชลประทานอยุธยาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนพื้นที่ตอนล่างนอกคันกั้นน้ำ เตรียมรับมือระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มสูงขึ้นอีกระลอก

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ชลประทานอยุธยาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนพื้นที่ตอนล่างนอ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ แปลงฟาร์มกัญชาต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชน และพิธีมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ที่ มทส.

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ แปลงฟาร์มกัญชาต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชน และพิธีมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร…

Read More