#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ก.ธ.จ. อยุธยา  ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณท้องถิ่นกว่า 13  ล้านบาทมุ่งเน้นเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ก.ธ.จ. อยุธยา  ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการที่ได้รับ…

Read More