#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ผู้ว่าอยุธยา คนที่ 48 วีระชัย นาคมาศ เดินทางกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเข้าปฏิบัติงานวันแรก มอบนโยบายช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาน้ำท่วมควบคู่กับป้องกันโควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ผู้ว่าอยุธยา คนที่ 48 วีระชัย นาคมาศ เดินทางกราบสักกา…

Read More