#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – เปิดแล้ว” เซ็นทรัลยกระดับและเติมเต็มการท่องเที่ยวอยุธยา “พร้อมเป็นศูนย์กลางสร้างย่านเศรษฐกิจ ยกระดับการท่องเที่ยวทั้งระบบ สร้างเม็ดเงินกระจายรายได้สู่ชุมชน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – เปิดแล้ว” เซ็นทรัลยกระดับและเติมเต็มการท่องเที่ยวอยุธ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – พิธีอัญเชิญรูปหล่อเหมือน พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) ประดิษฐานยังอาคารพิพิธภัณฑ์ อนุสรณ์100 ปี หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – พิธีอัญเชิญรูปหล่อเหมือน พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรว…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ พิธีบวงสรวงงาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2564’ เพื่อความเป็นสิริมงคล ภายใต้แนวคิด ‘พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก’

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ พิธีบวงสรวงงาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2564’ เพื่อความเป็นสิริมงคล…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อลงกรณ์”เสนอยกระดับสถาบันอาหารเป็นองค์การอาหารแห่งชาติ(National Food Organization) ชี้ปี2565คือปีแห่งโอกาสของอุตสาหกรรมอาหารหลังตัวเลขส่งออกสินค้าเกษตรโตต่อเนื่อง

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อลงกรณ์”เสนอยกระดับสถาบันอาหารเป็นองค์การอาหารแห่งชาติ(National Food…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” อยุธยา – วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระบุ  ไทยติดอันดับที่ 5 ของโลกเป็นประเทศมีอิทธิพลด้านมรดกทางวัฒนธรรมดีที่สุดในโลก

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” อยุธยา – วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระบุ  ไทยติดอั…

Read More