#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ เฉลิมชัย”ประธานฟรุ้ทบอร์ดปฏิรูปกลไกบริหารจัดการผลไม้ครั้งใหญ่ วาง3กระทรวง” เกษตร-อุตสาหกรรม-พาณิชย์”รับผิดชอบการผลิตการแปรรูปการตลาดพร้อมเห็นชอบแผนและงบประมาณปี2565และตั้งทีมขับเคลื่อนศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้และสนามบินจันทบุรีมอบ”อลงกรณ์”เป็นประธาน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ เฉลิมชัย”ประธานฟรุ้ทบอร์ดปฏิรูปกลไกบริหารจัดการผลไม้ครั้งใหญ่ วาง3กร…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขายรับนโยบาย นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 300 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมให้คำปรึกษาแนวทางช่วยเหลือผ่าน 7 มาตรการ ตามโครงการ “เงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปี 2564”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขายรับนโยบาย นายกรัฐมนตรี ลงพื้น…

Read More