#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มูลนิธิบุญญานุภาพ และศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค มอบ เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอบางซ้าย กว่า 200 ครัวเรือน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ม…

Read More