#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ประธาน ก.ธ.จ.อยุธยา ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสอดส่องโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกือบ 68 ล้านบาท ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ประธาน ก.ธ.จ.อยุธยา ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสอ…

Read More