#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ป.ป.ช. อยุธยา ผนึกกำลังชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียน หลังจากพบว่าผู้รับจ้างทิ้งงาน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ป.ป.ช. อยุธยา ผนึกกำลังชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ลงพื้นที่ตรว…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “อลงกรณ์”คิกออฟงานเกษตรปลอดภัย ชูเพชรบุรีโมเดล ต้นแบบเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร(City of Gastronomy)ของยูเนสโก

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “อลงกรณ์”คิกออฟงานเกษตรปลอดภัย ชูเพชรบุรีโมเดล ต้นแบบเมืองสร้างสรรค์…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ สมาคมชาวเพชรบุรีร่วมจังหวัดเพชรบุรี แถลงข่าววิ่ง เพชรบุรีมาราธอน ครั้งที่1

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ สมาคมชาวเพชรบุรีร่วมจังหวัดเพชรบุรี แถลงข่าววิ่ง เพชรบุรีมาราธอน ครั…

Read More