#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เพื่อขับเคลื่อนเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยในช่วงฤดูฝน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาส…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ เกษตรฯ สุดเจ๋ง โชว์นวัตกรรมยางพาราทางการแพทย์ “เฝือกประดิษฐ์ยางพาราชิ้นแรกของโลก” “อลงกรณ์”ตั้งเป้าสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มมูลค่ายางพารา อัพเกรดภาคเกษตรกรรมของไทยสู่เกษตรมูลค่าสูง พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านศูนย์ AIC ทั่วประเทศ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ เกษตรฯ สุดเจ๋ง โชว์นวัตกรรมยางพาราทางการแพทย์ “เฝือกประดิษฐ์ยางพาราช…

Read More