#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดฝึกอบรมอาสาสมัครสอนเสริม เพื่อใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย ด้วยเทคนิคสแกฟโฟลดิง (Scaffolding) สอนเสริมนอกเวลาเรียนแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ สานพระราชปรารภของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่ไม่สามารถพูดอ่าน เขียนภาษาไทยได้

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดฝึกอบรมอาสาสมัครส…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์  21 กันยายน 2565 เป็นวันสันติภาพสากล ทาง มจร. เห็นสมควรจัดงานรำลึกถึงวันแห่งสันติภาพ โดย Theme ของงาน คือ “สันติภาพลงดิน สันติภาพกินได้ “

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ 21 กันยายน 2565 เป็นวันสันติภาพสากล ทาง มจร. เห็นสมควรจัดงานรำลึกถึง…

Read More