#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ สคอ.-สสส. ดึงพลังสื่อ ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หนุนจับมือท้องถิ่นใช้ข้อมูลพื้นที่สื่อสาร สะท้อนผลกระทบ สร้างความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ สคอ.-สสส. ดึงพลังสื่อ ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หนุนจับมือท้อ…

Read More