#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ 4 ผู้บริหาร “บจก.รักษาความปลอดภัย แซม กรุ๊ป” มอบโรงเย็นให้กับ รพ.ไทรโยค โดยมี พระครูกาญจนสวัสดิโชติ ร่วมทำพิธีเพื่อส่งมอบ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ 4 ผู้บริหาร “บจก.รักษาความปลอดภัย แซม กรุ๊ป” มอบโรงเย็นใ…

Read More