#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ร่วมมอบสิ่งของให้กับประชาชนตามพระราชดำริสมเด็จพระสังฆราช ในการช่วยเหลือผู้ประภัยจากโรคโควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ร่วมมอบสิ่งของ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ด้านหลังศาลากลางพร้อมเชิญชวนร่วมแบ่งปันอาหารให้ประชาชนช่วงวิกฤตโควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดตั้ง “ตู…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# “ห่วงใยไม่หยุด เจ้ากรม สห.” มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และเฟสชิล ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา สังกัด กรมการสารวัตรทหารบก…

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# “ห่วงใยไม่หยุด เจ้ากรม สห.” มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# บิ๊กหนุ่ม ผบช.ภ.6″ ห่วงห่วงใยไม่หยุด มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เอทานอล และ Face Shield ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ภ.จว.พิจิตร, และภ.จว.อุทัยธานี เพื่อป้องกัน เชื้อไวรัส โควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# บิ๊กหนุ่ม ผบช.ภ.6″ ห่วงห่วงใยไม่หยุด มอบหน้ากากอนามัย เจลล้าง…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบเงินโครงการผู้ว่า “เด็กเกิดใหม่ ต้องไม่อดนม”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบเงินโครงการผู้ว่า …

Read More