#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#v อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะได้เยี่ยมชมการเพาะปลูกเห็ดตับเต่า ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเทโพ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#v อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะได้เยี่ยมชมการเพาะปลูกเห็ด…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อุดหนุนเกษตรกรซื้อมังคุด แจกประธานชุมชน ประธานอสม.

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อุดหนุนเกษตรกรซ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – รถกาชาดปันสุขผู้ว่า”คลายทุกข์ ” เหล่ากาชาด”เติมสุข” ส่ง “สุข” ถึง “หน้าบ้าน”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – รถกาชาดปันสุขผู้ว่า”คลายทุกข์ ” เหล่ากาช…

Read More