#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ฯ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดพร…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “พระพยอม” ชู “สติ” ฝ่าวิกฤตยกบทเรียนชีวิตจาก “โควิด-19” ต้อง “ไม่ปล้นตัวเอง”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “พระพยอม” ชู “สติ” ฝ่าวิกฤตยกบทเรียนชีวิตจาก “โควิด-19” ต้อง “ไม่ปล้…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ราชบุรี – อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่ แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ.553 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ราชบุรี – อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่ แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ จัดตั้งและเดินหน้า AIC ต่อเนื่องเฟส 1 เป้าหมายเสร็จภายใน 3 เดือน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ จัดตั้งและเดินหน้า AIC ต่อเนื่องเฟส 1 เป้าหมายเสร็จภายใน 3 เดือน นาย…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ป.ป.ช. อยุธยา  จับมือ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต วางแผนป้องกันการทุจริตเชิงรุก หากหน่วยงานนั้นๆ ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อาจมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ป.ป.ช. อยุธยา  จับมือ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจ…

Read More