#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองลำตาเสา # เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ผ่านการพิจารณา ( รอบที่ ๑ )

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองลำตาเสา…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เปิดตลาดคลายคิดถึง… เชิญชิมอาหารอร่อยๆ ทั่วไทย ช้อปของดี 4 ภาค สินค้าแฟชั่นล้ำนำสมัย ในงาน “ชิมช้อปปลอดภัย สู้ภัยโควิด – 19”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เปิดตลาดคลายคิดถึง……

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียุธยา แจกหน้ากากอนามัย ให้กับสถานศึกษา 16 อำเภอทั่วจังหวัด

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียุธยา แจกหน้ากากอนาม…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ AIS5G – Forging Thailand’s Recovery AIS 5G ร่วมแรงสู้ฟื้นฟูประเทศไทย พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ AIS5G – Forging Thailand’s Recovery AIS 5G ร่วมแรงสู้ฟื้นฟูประเทศไทย…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุโขทัย และพิษณุโลก ตามโครงการ “ขอบคุณตำรวจ”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส…

Read More